ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

 

Многокомпонентные трансформаторные

подстанции

Bojkovice TSE-1V50+1V50 Bojkovice TSE-1V50+1V50 Kopřivnice TSE-3V60+0V60 
 Kroměříž TSE-1V40+0V40 Kroměříž TSE-1V80+0V80  Nasavrky TSE-0V40+1V60 
 Pravčice TSE-0V50+2V60 TSE-2V50+0V50+0V50