ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

História spoločnosti ENERGO KUBÍN, s. r. o.

1989

Založenie firmy - fyzická osoba Ing. Štefan Kubalák s obchodným názvom ENERGO

Firma založená so synom Štefanom a ďaľšími 4 zamestnancami vykonávala prevažne elektroinštalačné práce v občianskej výstavbe, elektromontáže a MaR. Vyvinula systém pre diaľokové riadenia ČOV a vodojemov v regióne stredného Slovenska.

1996

Založenie spoločnosti ENERGO KUBÍN, s. r. o.

Zväčšil sa počet riadiacich aj výkonných pracovníkov. Pôvodná činnosť sa rozšírila o práce vo výstavbe VN vedení do 22kV a transformačných staníc.

2003

Rozšírenie činnosti o elektroprojekciu

2004

Dodávka 1. železobetónovej transformačnej stanice

2006

Výstava ELOSYS v Trenčíne - vystavujeme vlastnú železobetónovú trafostanicu.

2007

Zmena sídla spoločnosti ENERGO KUBÍN, s. r. o. na novú adresu.

2008

Vydanie prvého katalógu spoločnosti

2009

Nadviazanie spolupráce s novými partnermi

Ponuku produktov rozširujeme o ďalšie typy železobetónových trafostaníc, stožiarov a iných betónových výrobkov.

2010

Certifikácia a rozšírenie pôsobnosti

Železobetónové trafostanice úspešne absolvovali skúšky podľa ICE 62271-202:2006. Spoločnosť bola certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2008. Začína dodávka predpätých železobetónových stĺpov pre elektroenergetické podniky na Slovensku.