ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

ref Vratnica 1 IMG 1027

 

 

Sociálne budovy

Sociálne kontajnery sú modulárne železobetónové bunky s rôznym spôsobom použitia v závislosti od vybavenia. Ide predovšetkým o obytné bunky pre osoby nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácii, napríklad osoby postihnuté povodňami, ďalej verejné toalety, sprchy, šatne, kancelárie, vrátnice, atď. Masívna betónová konštrukcia v kombinácii s vonkajšou tepelnou izoláciou poskytuje vnútri príjemnú klímu na bývanie. Je to dané tepelno-akumulačnou, tepelno-izolačnou a akusticko-izolačnou schopnosťou stien. Bunky môžu byť radené vedľa seba, za sebou alebo na seba.

Čítať ďalej...

regulacka-plyn-technologicky 2

 

 

Železobetónové kontajnery

Železobetónové kontajnery nachádzajú rôzne uplatnenie pre ich jednoduchú a rýchlu montáž. Do vnútorného priestoru môže byť umiestnená rôzna technológia, napríklad rozvody plynu.

 

Čítať ďalej...

 ref 31205107 kontejner BPS Plandry 7

 

 

Skelety pre kogeneračné jednotky

Železobetónové skelety môžu byť použité pre osadenie technológie kogeneračných jednotiek. V zásvisloti od množstva použitej technológie sa použije jeden skelet, alebo spojenie viacerých skeletov do väčšieho celku. Železobetónová nosná konštrukcia spĺňa kritériá vysokej akusticko-izolačnej schopnosti a požiarnej odolnosti.

 

 

Čítať ďalej...